Obiekt hotelarski Patron, Warszawa

REGULAMIN

Дата прибытия
Дата выезда

REGULAMIN

REGULAMIN

R e g u l a m i n   S P A & F i t n e s s
C O V I D - 1 9
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Spa & Fitness Patron, zwanego dalej Spa &
Fitness, podczas wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, wytyczne zawarte w
regulaminie są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy regulamin
stanowi uzupełnienie regulaminu porządkowego obowiązującego w Spa & Fitness obowiązuje w
czasie obowiązywania regulacji dotyczących prowadzenia działalności związanej ze sportem i
rekreacją w związku ze stanem epidemii.
1. W Spa & Fitness należy bezwzględnie przestrzegać zasad wprowadzonych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie niedostosowanie do wytycznych oraz uchylanie się od
wykonania nakazów reżimu sanitarnego, będzie skutkować natychmiastowym wydaleniem z Spa &
Fitness w trybie natychmiastowym, bez możliwości wniesienia roszczeń tytułem niewykorzystania
usługi.
2. Aby skorzystać z usług należy zapoznać się i zaakceptować regulamin istniejący w kompleksie
SPA & Fitness wraz z uzupełnieniem dokonanym niniejszym regulaminem. Przystąpienie do zajęć
sportowych oraz korzystanie z sauny oznacza akceptację mniejszego regulaminu oraz przyjęcie
pełnej świadomości z zagrożeń wynikających z epidemii.
3. Bezwzględny zakaz korzystania z Spa & Fitness obowiązuje wszystkich którzy:
- obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (takie osoby powinny udać się do domu i skorzystać
z tele - porady medycznej),
- są objęci kwarantanną lub izolacją,
- mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na
COVID-19.
Osoby korzystające z Spa & Fitness są zobowiązane przed wejściem na jego teren podpisać
oświadczenie, że:
- w ciągu ostatnich 2 tygodni, ich dzieci, podopieczni, osoby wspólnie zamieszkujące nie
przebywali za granicą,
- ani oni, ani domownicy nie są objęci nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną,
- w ciągu ostatnich 2 tygodni nie miały kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub
chorą na COVID-19,
- nie występują u nich objawy infekcji takie jak m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle
mięśni, bóle gardła, inne nietypowe,
- u żadnego z ich domowników nie występują objawy infekcji takie jak m.in. gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe.
Przyjmuje się, że jeżeli osoba przystępująca do korzystania z Spa & Fitness odmówiła lub z
innych powodów nie podpisała w/w oświadczenia, a rozpoczęła korzystanie Spa & Fitness, złożyła
powyższe oświadczenie poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
4. W Spa & Fitness obowiązuje dystans społeczny 2 metrów oraz obowiązek dokładnej dezynfekcji
przy wejściu i wyjściu z obiektu oraz na każdą strefę. W korytarzu oraz na obiekcie znajdują
się płyny do dezynfekcji sprzętu sportowego, których należy użyć przed i po każdorazowym
skorzystaniu.
5. W Spa & Fitness został wprowadzony limit osób który określony jest powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. limit osób 1/7m2.
6. Przed i po skończonych zajęciach każdy klient ma obowiązek dezynfekowania sprzętu
sportowego.
7. W Spa & Fitness obowiązuje zakaz przesuwania sprzętu sportowego oraz części infrastruktury
obiektu, gdyż zostały one rozmieszone w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
8. W Spa & Fitness jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Podczas realizowania zadań
sportowych i uprawiania aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
9. Spa & Fitness informuje, że osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku
życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o
korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo
zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
10. Wszystkie punkty już obowiązującego regulaminu porządkowego Spa & Fitness zostają bez
zmian, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
11. Uwzględniając dynamikę zmian zagrożenia epidemiologicznego niniejszy Regulamin będzie
dostosowany do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które z należytą
skrupulatnością będziemy wdrażać w strefie Spa & Fitness.


S P A & F i t n e s s
r e g u l a m i n


1. SPA & Fitness jest integralną częścią Obiektu Hotelarskiego Patron i obowiązują w nim przepisy
Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem ze SPA korzystający mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. SPA & Fitness jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej rekraacji i rehabilitacji.
4. Zakup vouchera na pobyt w Spa & Fitness jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta
oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zakupionego zabiegu
oraz że zapoznał się z „Regulaminem korzystania ze Spa & Fitness” i akceptuje jego warunki.
5. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą
korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
6. Z saun należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy
zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
7. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki, jeden służy do
wycierania się a drugi jako podkładka na ławę.
8. Przed przystąpieniem do pobytu w saunach należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie
wytrzeć je do sucha.
9. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się
przyczyną poparzeń ciała.
10. Na terenie Spa & Fitness zabrania się
· wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,
· palenia,
· wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
· niszczenia i uszkodzenia wyposażenia,
· nieobyczajnego zachowanie bądź zachowanie uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub
obraźliwe,
11. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
12. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby z następującymi przeciwwskazaniami:
· choroby skóry (szczególnie o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami)
· cera naczyniowa
· miesiączka (po konsultacji z lekarzem)
· ciąża
· cukrzyca
· nadczynność tarczycy
· stany zapalne narządów wewnętrznych
· ostre stany reumatyczne
· infekcje górnych dróg oddechowych: przeziębienie, grypa, ostry stan astmatyczny
· gorączka
· niewydolność układu krążenia, miażdżycowe stwardnienie tętnic, zakrzepowo-zatorowe zapalenie
tętnic, nadciśnienie tętnicze i inne choroby związane z układem krążenia (w tym hemofilia i inne
skłonności do krwotoków), żylaki
· ostre stany zapalne
· czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
· kamica nerkowa
· ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba)
· choroby ośrodkowego układu nerwowego
· nadużywanie alkoholu i narkotyków
· pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu
· osoby posiadające implanty np. endoproteza stawu biodrowego
· choroby: weneryczne, nowotworowe, padaczka, epilepsja, jaskra, daltonizm
(wskazana jest konsultacja z lekarzem)
· małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji.
13. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun o konsultacje z lekarzem przed
skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
14. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo
osób korzystających wspólnie z sauny.
15. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
16. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak
aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
17. Po opuszczeniu zespołu saun istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem
oraz umycia bez użycia mydła.
18. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w
umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
19. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
20. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym
pracownika w celu udzielenia pomocy. Istnieje również możliwość naciśnięcia guzika alarmowego
znajdującego się w saunach.
21. Z sauny powinno korzystać się w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc
w wypadku złego samopoczucia. Ewentualnie można kożystać z przycisków alarmowych SOS.
22. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
23. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać pracownikowi.
24. Spółka Patron nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania
zasad niniejszego Regulaminu.
25. Spółka Patron jak i firma obsługującą Spa & Fitness (Holmedica Sp zoo) nie ponosi
odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie. Korzystający z sauny ponosi pełną
odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
Instrukcja korzystania z sauny suchej
Temperatura 40-110'C
1. Pobyt w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie
8-12 min. ochładzanie ciała.
5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w
kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.
Instrukcja korzystania z łaźni parowej
Temperatura 40-50'C
1. Pobyt w łaźni polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
2. W łaźni przebywa się w pozycji lezącej lub siedzącej.
3. Czas przebywania w łaźni zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z łaźni
(sugerowany czas ok. 10-20 minut).
4. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w
kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
5. Cykl nagrzewania ciała i schładzania może być powtórzony 3-krotnie.
6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
7. Pobyt w łaźni kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.
Osoby korzystające z SPA & Fitness zobowiązane są do zapoznanie się i
przestrzegania regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się.
1. Z SPA & Fitness mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście.
2. Po przyjściu do Spa & Fitness należy :
- Zamówić usługę i pobrać voucher z recepcji hotelowej.
3. Chcąc korzystać z sauny należy zaopatrzyć się w ręcznik i klapki, jeśli nie posiada się własnych
należy pobrać klapki i ręcznik od obsługi Spa & Fitness.
4. Przebierz się w szatni i obierz kluczyk z drzwiczek szafki.
5. Po zakończeniu relaksu odłóż ręcznik do kosza na ręczniki, klapki do kosza na klapki a klucz do
szafki - pozostaw w drzwiczkach.
6. Do uczestnictwa w ćwiczeniach na Sali Fitness konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim
obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do klubu; ze względów
higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
7. Voucher dla gości hotelowych wystawiony na daną datę i czas. Musi być wykorzystany w okresie
meldunku. Nie wykorzystany voucher przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
8. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży
należy poinformować pracownika Fitness & Spa.
10. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych
środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
11. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
12. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli,
sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
13. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
14. Spa & Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do
programu i instrukcji.
15. Spa & Fitness nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną
ilością ćwiczących osób.
16. Dzieci poniżej 16 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie, bez pełnoletniego opiekuna,
instruktora który będzie sprawował piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.
17. Młodzież powyżej szesnastego roku życia może korzystać z siłowni po przyniesieniu podpisanego
przez Rodzica/Opiekuna stosownego oświadczenia.
18. W razie korzystania z siłowni osoby niepełnoletniej, wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna.
Jednocześnie rodzic jest poinformowany, iż dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Spa
& Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i
instrukcji zaleconych przez obsługę.
19. Zgodę na korzystanie z siłowni osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic/Opiekun osobiście w Spa &
Fitness, gdzie uzyska wszelkich niezbędnych informacji.
20. Osoby niepełnoletnie mają bezwzględny zakaz korzystania z sauny.
21. Klient wykupujący jednorazowe wejście akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego
regulaminu.
22. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, klient może zostać
wyproszony z kompleksu oraz voucher unieważniony bez zwrotów jakichkolwiek kosztów.
23. Spa & Fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są
zamknięte w szafkach.

См. на карте
Этот веб-сайт использует файлы Cookies.

При его просмотре вы соглашаетесь с использованием файлов Cookies в соответствии с настройками Вашего браузера. Подробнее в политике конфиденциальности.

ОК, закройте